Almelo 0546 - 819 900
Rijssen 0548 - 521 400

Wie zijn we

Advocatenkantoor Lamping & Luiten is in de jaren '80 ontstaan vanuit een bij haar oprichters diepgewortelde wens laagdrempelige juridische bijstand te verlenen aan eenieder die daaraan behoefte heeft.

Helderheid in hulpaanbod, wijze van communiceren en trajectplanning gaan daarbij hand in hand.

Vestigingen in Almelo en Rijssen zorgen voor een "loket in de buurt', goed bereikbaar en voorzien van ruime parkeermogelijkheden in de directe omgeving.

Bij haar oprichting in Almelo in 1987 bestond het werkterrein van advocatenkantoor Lamping en Luiten uit een lappendeken aan rechtsgebieden, met de destijds gehanteerde term ”algemene praktijk” samen te vatten. Doelgroep was “de gewone man/vrouw, vallend onder de reikwijdte van de (deels) door de overheid gefinancierde rechtshulp”, doelstelling het bieden van een laagdrempelige no-nonsense advies- en ondersteuningspraktijk, gecommuniceerd op een voor de doelgroep begrijpelijke wijze; de keuze van pand en inrichting (“eenvoudig en vertrouwd”) passend te noemen binnen deze ideeën.

Met het verstrijken der jaren zijn pand, inrichting en uitstraling vrijwel onveranderd gebleven. De doelstelling is nog steeds dezelfde, de doelgroep heeft zich inmiddels behoorlijk uitgebreid.

Alles onder handbereik
In 1997 hebben we naast ons kantoor te Almelo een vestiging in Rijssen geopend. Bij het zoeken van een pand, passend binnen de uitstraling die wij graag als de onze zien, stuitten wij op een monumentaal pand, waarin voorheen o.a. café Beumer gehuisvest was. Alhier wordt sedertdien veelal op afspraak gewerkt en is onze administratie centraal ondergebracht. Dit vereenvoudigt de contacten tussen cliënten en administratie enorm: één aanspreekpunt, alles onder handbereik.

Doordat de toenemende complexiteit van zowel samenleving als wetgeving al snel voelbaar werd, moest de lappendeken worden aangepast: specialisaties werden onvermijdelijk, zeker ook gezien het handhaven van de in 1987 gekozen doelstelling. Gevolg hiervan was en is dat op een aantal rechtsgebieden geen zaken meer worden aangenomen. Wel zullen we altijd trachten direct en goed door te verwijzen naar op de specifieke rechtsvraag wel gespecialiseerde collega-kantoren.

Onze werkgebieden
Onder het kopje “wat doen we”  treft U de werkgebieden aan van onze advocaten. U kunt op die terreinen zeker zijn van vakmensen die prima thuis zijn in de materie en constant op hoog niveau worden bijgeschoold.

 

Jan Luiten werd in 1984 beëdigd en maakt sedert 1987 deel uit van Lamping en Luiten. Al tijdens zijn stagejaren binnen de advocatuur ontwikkelde zich bij hem een voorliefde voor het strafrecht, hetgeen ertoe geleid heeft dat dit uiteindelijk zijn hoofdtaak binnen Lamping en Luiten werd. Een eenvoudige en heldere communicatie met cliënt -waarbij maar al te vaak zijn kennis en gebruikmaking van het Twents en Sallands dialect zeer essentieel blijkt te zijn om te komen tot niet enkel praten met, maar vooral ook begrijpen van elkaar- gekoppeld aan een gedegen dossierkennis, hebben telkens weer bewezen van groot belang te zijn bij de uiteindelijke afwikkeling van een strafdossier. Zeuren over punten en komma’s is niet zijn ding, een dossier desnoods gefileerd benaderen zeker wel.

Tevens houdt Mr Luiten zich bezig met verkeersrechtelijke aangelegenheden, waarbij het tegen het licht houden van ongevalsanalyses tot zijn vaardigheden behoort. Vanuit zijn voorliefde voor gemotoriseerde voertuigen op 2, 3 of meer wielen is het voor hem beslist geen opgave zich te blijven verdiepen in nimmer stilstaande technieken waarvan de ongevalsanalisten gebruik maken bij het opstellen van hun verslaglegging en analyse.

Graag zal Mr Luiten in een gratis kennismakingsgesprek met U doornemen welke vragen er bij U zijn ontstaan na betrokkenheid als bestuurder bij een al dan niet eenzijdig ongeval en de wijze waarop daardoor door politie, verzekeraar e.d. werd gereageerd.

Ook alcohol en verkeer (rijden onder invloed, ontzegging van de rijbevoegdheid, verplichte deelname aan een cursus of onderzoek naar Uw geschiktheid als bestuurder) behoren tot de vrijwel dagelijkse werkzaamheden van Mr Luiten.

Vanuit zijn overtuiging dat we als samenleving moeten blijven inzetten op de jeugd en haar zo gezond mogelijke weg naar volwassenheid, is Mr Luiten al heel vroeg toegetreden tot  de Vereniging Nederlandse Jeugdrecht Advocaten, nadat hij de zeer gedegen opleiding Jeugdrecht bij het Eggens Instituut heeft afgerond. Het begeleiden van jong-verdachten en hun ouders voor, tijdens en na de strafrechtszitting is bij hem in prima handen.

Een ten slotte niet onvermeld te laten onderdeel van het strafrecht wordt gevormd door de Opium Wetgeving. Mr Luiten heeft zeer veel ervaring op dit rechtsterrein en mag terug zien op een na-jarenlang-tevergeefs-proberen uiteindelijk slagen van zijn pogingen begrip bij de zittende magistraten te vinden terzake de enorme hoeveelheid onduidelijkheden met betrekking tot de gedoogbepalingen aangaande het aanwezig hebben van wietprodukten en/of wietplanten. Hij zal U graag antwoord geven op Uw vragen met betrekking tot de Opiumwet.

Na haar beëdiging in maart 1984 bij de rechtbank Almelo heeft Barbara Lamping haar stage voltooid in 1987, waarna zij zich zelfstandig vestigde aan het adres Boompjes 27-29, alwaar de vestiging Almelo nog steeds gehuisvest is.

 Sedert Mr J.G. (Jan) Luiten zich in 1987 bij haar voegde kent het kantoor de naam Lamping en Luiten en werd met name ingezet op het zogeheten “toevoegingen-segment” van de markt, inhoudende dat ook en vooral cliënten met de laagste inkomens konden rekenen op een laagdrempelige ingang tot en volle ondersteuning van de advocaten.

Hoewel we onze ideologie dat een ieder recht heeft op goede juridische bijstand, ongeacht de hoogte van zijn of haar inkomen en de omvang van het vermogen, nimmer hebben los gelaten, lieten de afgelopen 20 jaren een verschuiving zien binnen met name de rechtspraktijk van Mr Lamping richting de betalende praktijk, waarbij cliënten, afhankelijk van hun inkomen en vermogen, een hogere eigen bijdrage danwel de totale kosten van inschakeling van Mr Lamping voor hun rekening dienden te nemen.

Zeer zeker zal verklarend voor deze ontwikkeling zijn de specialisaties welke Mr Lamping door de jaren heen heeft opgedaan. Gelet op de keuze voor het familierecht is de specialicatie-opleiding bij de vereniging familierecht advocaten scheidingsbemiddelaars met goedn gevolg afgerond. Daarnaast is mr Lamping aangesloten bij de vereniging nederlandse jeugdrecht advocaten en de vereniging voor familie- en jeugdrecht.

Vanuit het oogpunt van het samen regelen is tevens gekozen voor het specialisme scheidingsbemiddeling. Mr Lamping is vfas-gecertificeerd scheidingsbemiddelaar.

Meegaand met de tijd is tenslotte ook de opleiding mediation on line met goedgevolg afgerond, zodat de mogelijkheid bestaat Uw geschil on line op te lossen.

Ook in het arbeidsrecht heeft een specialisatie plaatsgevonden. Mr Lamping is aangesloten bij de vereniging arbeidsrecht advocaten resort Arnhem.