Onze vakgebieden

 

Personen en familierecht echtscheiding, echtscheidingsbemiddeling  einde samenwonen, boedelverdeling, alimentatie, omgang, voogdij, curatele, onderbewindstelling, ouderlijk gezag, ondertoezichtstelling, adoptie, vaderschapsaktie/ontkenning, voornaamswijziging, erfrecht, pensioenverevening. 
   
Strafrecht misdrijven, rijden onder invloed, politierechterzaken, vorderingen benadeelde partij, gratie, teruggave inbeslaggenomen goederen jeugdstrafzaken  

 

 
Mediation

conflictbemiddeling

   
Arbeidsrecht

ontslag, ontslagvergoeding, concurrentiebeding, arbeidsvoorwaarden, ziekte, arbeidson geschiktheid, conflicten over de arbeidsovereenkomst

 

Verkeersrecht