Almelo 0546 - 819 900
Rijssen 0548 - 521 400

Opvallend anders

"Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg". Wie is er niet mee groot gebracht. Toch, zo vinden wij, is gewoon niet altijd goed genoeg, sterker nog: "doe eens gek, wie weet vindt het navolging en wordt het uiteindelijk gewoon".

Vanuit deze visie zijn we gekomen tot het opstarten van de hier genoemde activiteiten. Neem ze eens door en wellicht spreken zij u zo aan dat U mogelijkheden ziet er gebruik van te maken en waar mogelijk uitbreiding aan te geven. Wij laten ons graag door U verrassen.

Zoals U wellicht al eens (of juist niet) is opgevallen, komt U onze naam niet tegen middels allerlei advertentie- en reclame-uitingen. Dit is vanaf het begin een bewuste keuze geweest. Wij streven naar tevreden cliënten en de beste reclame is en blijft naar onze mening toch altijd van mond tot mond verspreid. Een uitzondering op genoemde bewuste keuze vormen de advertenties ten behoeve van goede doelen, non-profit organisaties en jeugd- en sportverenigingen.

Door de vele contacten welke we kregen met de hiervoor bedoelde doelgroepen, werd ons duidelijk dat het plaatsen van advertenties één mogelijkheid tot financieel helpen is, maar dat er ook andere middelen zijn die leiden tot een kostbare vorm van ondersteuning, waarbij de contacten veel intensiever zijn dan het enkel geven van een bankopdracht. Lamping & Luiten heeft al jaren geleden een muziekinstallatie aangeschaft, welke geheel belangeloos ter beschikking kan worden gesteld aan exponenten van meernoemde doelgroepen. Het aanschaffen of huren van vaak kostbare pa-apparatuur ter ondersteuning van een feestje, receptie, karaoke-avond, playbackshow e.d. past veelal niet binnen de hen ten dienste staande beperkte budgetten; onze wijze van sponsoren heeft dan ook al vele malen een over en weer als zeer prettig ervaren oplossing geboden.

Wilt U weten of Uw organisatie, club, vereniging, stichting etc. ook in aanmerking kan komen, neem gerust contact met ons op. Wellicht dat ook U dan gaat zorgen voor mond op mond reclame: ga naar Lamping & Luiten voor een zaak waar muziek in zit!!

Door de jaren heen hebben we zowel op familie- als op strafrechtsgebied veel ervaring op kunnen doen met jonge mensen, zoekend naar zekerheden, houvast en bovenal: zichzelf. Om jongeren op hun weg naar volwassenheid enige spiegels voor te houden, proberen we ze in dit groeien-naar enkele handvatten aan te reiken, in de hoop ze daardoor meer zicht op (een deeltje van) de wereld en hun (mogelijke) plaats daarin te bieden.

Zowel door het aanbieden van inkijk- of meeloopstages, als het verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten, hopen we jongeren bewust te maken van de mogelijkheden die onze wetgeving hen zou kunnen bieden, alsmede welk een verraderlijke tegenstandster zij op de weg naar volwassenheid kan blijken te zijn.

Ervaringen werden opgedaan met rechtenstudenten (zowel universitair als hbo), leerlingen uit het mbo die een snuffelstage hebben verricht en leerlingen uit het middelbaar onderwijs die “gewoon een keertje mee wilden lopen”.

Bijeenkomsten werden verzorgd met groepen “probleemjongeren”, jong-gelovigen, keetgangers, etc., bijeenkomsten die niet zelden heftig-confronterend waren, maar altijd als zeer waardevol werden beschouwd. In een enkel geval werden we hierbij geassisteerd door bereidwillige ex-strafcliënten, die soms op haast pijnlijke wijze uit eigen ervaring wisten duidelijk te maken hoeveel of juist hoe weinig er nodig is om binnen de muren van het gevangeniswezen verzeild te raken.

Wij blijven door gaan dit soort bijeenkomsten te ondersteunen, omdat wij meer dan overtuigd zijn van het zinvolle karakter ervan.