Onze historie

Bij haar oprichting in Almelo in 1987 bestond het werkterrein van advocatenkantoor Lamping en Luiten uit een lappendeken aan rechtsgebieden, met de destijds gehanteerde term ”algemene praktijk” samen te vatten. Doelgroep was “de gewone man/vrouw, vallend onder de reikwijdte van de (deels) door de overheid gefinancierde rechtshulp”, doelstelling het bieden van een laagdrempelige no-nonsense advies- en ondersteuningspraktijk, gecommuniceerd op een voor de doelgroep begrijpelijke wijze; de keuze van pand en inrichting (“eenvoudig en vertrouwd”) passend te noemen binnen deze ideeën.

 

Met het verstrijken der jaren zijn pand, inrichting en uitstraling vrijwel onveranderd gebleven. De doelstelling is nog steeds dezelfde, de doelgroep heeft zich inmiddels behoorlijk uitgebreid.

 

Alles onder handbereik

In 1997 hebben we naast ons kantoor te Almelo een vestiging in Rijssen geopend. Bij het zoeken van een pand, passend binnen de uitstraling die wij graag als de onze zien, stuitten wij op een monumentaal pand, waarin voorheen o.a. café Beumer gehuisvest was. Alhier wordt sedertdien veelal op afspraak gewerkt en is onze administratie centraal ondergebracht. Dit vereenvoudigt de contacten tussen cliënten en administratie enorm: één aanspreekpunt, alles onder handbereik.

 

Doordat de toenemende complexiteit van zowel samenleving als wetgeving al snel voelbaar werd, moest de lappendeken worden aangepast: specialisaties werden onvermijdelijk, zeker ook gezien het handhaven van de in 1987 gekozen doelstelling. Gevolg hiervan was en is dat op een aantal rechtsgebieden geen zaken meer worden aangenomen. Wel zullen we altijd trachten direct en goed door te verwijzen naar op de specifieke rechtsvraag wel gespecialiseerde collega-kantoren.

 

Onze werkgebieden

Onder het kopje “wat doen we”  treft U de werkgebieden aan van onze advocaten. U kunt op die terreinen zeker zijn van vakmensen die prima thuis zijn in de materie en constant op hoog niveau worden bijgeschoold.