Mw. mr B.E.A. Lamping, Barbara

Na haar beëdiging in maart 1984 bij de rechtbank Almelo heeft Barbara Lamping haar stage voltooid in 1987, waarna zij zich zelfstandig vestigde aan het adres Boompjes 27-29, alwaar de vestiging Almelo nog steeds gehuisvest is.

 

Sedert Mr J.G. (Jan) Luiten zich in 1987 bij haar voegde kent het kantoor de naam Lamping en Luiten en werd met name ingezet op het zogeheten “toevoegingen-segment” van de markt, inhoudende dat ook en vooral cliënten met de laagste inkomens konden rekenen op een laagdrempelige ingang tot en volle ondersteuning van de advocaten.

 

Hoewel we onze ideologie dat een ieder recht heeft op goede juridische bijstand, ongeacht de hoogte van zijn of haar inkomen en de omvang van het vermogen, nimmer hebben los gelaten, lieten de afgelopen 20 jaren een verschuiving zien binnen met name de rechtspraktijk van Mr Lamping richting de betalende praktijk, waarbij cliënten, afhankelijk van hun inkomen en vermogen, een hogere eigen bijdrage danwel de totale kosten van inschakeling van Mr Lamping voor hun rekening dienden te nemen.

 

Zeer zeker zal verklarend voor deze ontwikkeling zijn de specialisaties welke Mr Lamping door de jaren heen heeft opgedaan. Gelet op de keuze voor het familierecht is de specialicatie-opleiding bij de vereniging familierecht advocaten scheidingsbemiddelaars met goedn gevolg afgerond. Daarnaast is mr Lamping aangesloten bij de vereniging nederlandse jeugdrecht advocaten en de vereniging voor familie- en jeugdrecht.

 

Vanuit het oogpunt van het samen regelen is tevens gekozen voor het specialisme scheidingsbemiddeling. Mr Lamping is vfas-gecertificeerd scheidingsbemiddelaar.

 

Meegaand met de tijd is tenslotte ook de opleiding mediation on line met goedgevolg afgerond, zodat de mogelijkheid bestaat Uw geschil on line op te lossen.

 

Ook in het arbeidsrecht heeft een specialisatie plaatsgevonden. Mr Lamping is aangesloten bij de vereniging arbeidsrecht advocaten resort Arnhem.