Toga-advies

Indien u een eenmalig kort juridisch advies over een specifiek onderwerp nodig heeft, dat niet binnen 30 minuten kan worden gegeven, dan kunnen wij U van dienst zijn via ons toga-tarief. Dit  staat voor Tarief Oriënterend Gesprek Advocaat. De bedoeling van een dergelijk gesprek is om het gemakkelijker te maken een advocaat te raadplegen.

 

Ons toga-tarief is € 75,- excl. BTW

Ons kantoor verleent toga-adviezen en berekent daarvoor een bedrag van € 75,- exclusief b.t.w. voor maximaal 60 minuten.  Dit tarief geldt alleen indien U bij aanvang van het gesprek nog niet weet of U een advocaat dient in te schakelen.

Het gesprek wordt gebruikt om in te schatten of U rechtsbijstand nodig heeft.

Dit bedrag dient direct na afloop van de bespreking contant te worden betaald.

 

Indien ons toga-advies voor U aanleiding is om ons kantoor Uw zaak te laten behandelen, worden de alsdan te verrichten werkzaamheden voor U in rekening gebracht volgens het nader overeen te komen honorarium en met inachtneming van de overige kosten.

 

Natuurlijk geldt ook hier dat eerst gekeken wordt of U niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp, zodat voor U een Lichte Adviestoevoeging, de Lat kan worden aangevraagd.  In de laagste inkomenscategorie wordt dan  € 41,- en daarboven tot een fiscaal jaarinkomen van € 32.500,- een bedrag van  € 76,-inclusief b.t.w. in rekening gebracht. Dit bedrag dient direct na afloop van de bespreking contant te worden betaald.

 

Wordt in dit geval besloten de zaak in behandeling te nemen, dan wordt voor U gefinancierde rechtshulp aangevraagd.