Verkeersrecht Twente

Ons advocatenkantoor Lamping & Luiten is onder andere gespecialiseerd in verkeersrecht. U kunt voor vragen met betrekking tot verkeersrecht terecht bij één van onze locaties:

 

  • Advocatenkantoor Rijssen
  • Advocatenkantoor Almelo

 

De belangrijkste regelingen uit de Nederlandse Wegenverkeerswet uit 1994 zijn:

  • Het kenteken is geregeld in het Kentekenreglement,
  • De verkeersregels staan in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens uit 1990.
  • De eisen waaraan motorvoertuigen en aanhangwagens moeten voldoen zijn opgenomen in het Voertuigreglement.
  • Het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) geeft de wegbeheerder voorschriften voor het plaatsen van verkeerslichten en verkeersborden het aanbrengen van tekens op de weg, en ook zaken als de invalidenparkeerkaarten en de aanstelling van verkeersbrigadiers. Voor het plaatsen of verwijderen van verkeersborden en dergelijke is een verkeersbesluit vereist.

 

Neem voor meer informatie met betrekking tot verkeersrecht contact op met ons advocatenkantoor in Almelo of Rijssen.