Verkeersrecht Rijssen

 

Advocatenkantoor Lamping & Luiten in Rijssen houdt zich onder meer bezig met verkeersrecht. In algemene zin wordt hiermee het recht bedoeld dat betrekking heeft op het verkeer op de openbare weg.

 

In Nederland is Wegenverkeerswet uit 1994 de basisregeling, waarop een groot aantal andere wettelijke regelingen zijn gebaseerd. Daarvan zijn de volgende de belangrijkste regelingen:

  • De eisen waaraan motorvoertuigen en aanhangwagens moeten voldoen zijn opgenomen in het Voertuigreglement.
  • De verkeersregels staan in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens uit 1990.
  • Het kenteken is geregeld in het Kentekenreglement,
  • Het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) geeft de wegbeheerder voorschriften voor het plaatsen van verkeerslichten en verkeersborden het aanbrengen van tekens op de weg, en ook zaken als de invalidenparkeerkaarten en de aanstelling van verkeersbrigadiers. Voor het plaatsen of verwijderen van verkeersborden en dergelijke is een verkeersbesluit vereist.

 

Neem voor meer informatie met betrekking tot verkeersrecht contact op met ons advocatenkantoor in Rijssen.