Verkeersrecht Almelo

Één van de vakgebieden waarin ons advocatenkantoor Lamping & Luiten in Almelo gespecialiseerd is, is verkeersrecht. In algemene zin wordt hiermee het recht bedoeld dat betrekking heeft op het verkeer op de openbare weg.

 

De belangrijkste regelingen uit de Nederlandse Wegenverkeerswet uit 1994 zijn:

  • De verkeersregels staan in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens uit 1990.
  • Het kenteken is geregeld in het Kentekenreglement,

  • De eisen waaraan motorvoertuigen en aanhangwagens moeten voldoen zijn opgenomen in het Voertuigreglement.
  • Het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) geeft de wegbeheerder voorschriften voor het plaatsen van verkeerslichten en verkeersborden het aanbrengen van tekens op de weg, en ook zaken als de invalidenparkeerkaarten en de aanstelling van verkeersbrigadiers. Voor het plaatsen of verwijderen van verkeersborden en dergelijke is een verkeersbesluit vereist.

 

Neem voor meer informatie met betrekking tot verkeersrecht contact op met ons advocatenkantoor in Almelo.