Personen en familierecht in Almelo

Het Advocatenkantoor in Almelo houdt zich onder andere bezig met personen en familierecht. 

 

Onder personen en familierecht vallen onderwerpen als:

  • echtscheidingsbemiddeling, echtscheiding, einde samenwonen;
  • adoptie, vaderschapsaktie/ontkenning, voornaamswijziging, boedelverdeling, alimentatie, omgang, voogdij, curatele, onderbewindstelling, ouderlijk gezag, ondertoezichtstelling;
  • pensioenverevening, erfrecht.