Een zaak waar muziek in zit

Zoals U wellicht al eens (of juist niet) is opgevallen, komt U onze naam niet tegen middels allerlei advertentie- en reclame-uitingen. Dit is vanaf het begin een bewuste keuze geweest. Wij streven naar tevreden cliënten en de beste reclame is en blijft naar onze mening toch altijd van mond tot mond verspreid. Een uitzondering op genoemde bewuste keuze vormen de advertenties ten behoeve van goede doelen, non-profit organisaties en jeugd- en sportverenigingen.

 

Door de vele contacten welke we kregen met de hiervoor bedoelde doelgroepen, werd ons duidelijk dat het plaatsen van advertenties één mogelijkheid tot financieel helpen is, maar dat er ook andere middelen zijn die leiden tot een kostbare vorm van ondersteuning, waarbij de contacten veel intensiever zijn dan het enkel geven van een bankopdracht. Lamping & Luiten heeft al jaren geleden een muziekinstallatie aangeschaft, welke geheel belangeloos ter beschikking kan worden gesteld aan exponenten van meernoemde doelgroepen. Het aanschaffen of huren van vaak kostbare pa-apparatuur ter ondersteuning van een feestje, receptie, karaoke-avond, playbackshow e.d. past veelal niet binnen de hen ten dienste staande beperkte budgetten; onze wijze van sponsoren heeft dan ook al vele malen een over en weer als zeer prettig ervaren oplossing geboden.

 

Wilt U weten of Uw organisatie, club, vereniging, stichting etc. ook in aanmerking kan komen, neem gerust contact met ons op. Wellicht dat ook U dan gaat zorgen voor mond op mond reclame: ga naar Lamping & Luiten voor een zaak waar muziek in zit!!